Wat is academische vrijheid?

/

Peter Wood (27/10/2010), voorzitter van de conservatieve National Association of Scholars (USA), vindt dat ‘de linkse kerk’ misbruik maakt van haar academische vrijheid. Studenten worden volgens hem geïndoctrineerd. Academische vrijheid was van oudsher bedoeld om docenten en onderzoekers, in hun zoektocht naar Waarheid, te beschermen tegen inmenging door de Staat, of meer in het algemeen tegen ongewenste beïnvloeding door gevestigde maatschappelijke belangen. Maar tegen­woordig wordt de wetenschapsbeoefening volgens Wood van binnenuit bedreigd, door docenten en onderzoekers die zich laten leiden door maatschappelijke belangen die in hun optiek door de gevestigde orde verwaar­loosd worden. In hun politieke, ideologi­sche stellingname zijn deze docenten en onderzoekers vér afgedwaald van het ideaal van waardenvrij onderzoek en onderwijs, maar desondanks maken zij aanspraak op academische vrijheid. Daar­door wordt Academische Vrijheid in haar oor­spronkelijke betekenis uitgehold, aldus Wood.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Wat is academische vrijheid?”

  1. Cary Nelson, de huidige president van de American Association of University Professors (AAUP), introduceert een veel bredere definitie van academische vrijheid (Inside HigherEd 21/12/2010). Hij wordt tot “de linkse kerk’ gerekend. De AAUP verzet zich bijvoorbeeld tegen de Academic Bill of Rights die vanuit ‘de rechtse kerk’ gepousseerd is.