Wat is een goede leerkracht?

/

Onderwijsethiek gaat over de rollen die een leerkracht heeft te vervullen en over de rolverwachtingen die leerlingen jegens een goede leerkracht mogen koesteren. Angela Maiers (20/2/2012) en Frank Jongbloed (5/3/2012) hebben rolverwachtingen van hun leerlingen geïnventariseerd: wat verwachten leerlingen van een goede leerkracht? Zowel Angela als Frank hebben gerapporteerd welke rolverwachtingen ze bij hun leerlingen aantroffen. De items van Angela’s lijstje zijn door mij gecursiveerd. Wat opvalt is dat Angela’s Amerikaanse leerlingen, in vergelijking met Franks Nederlandse leerlingen uit groep 7/8, veel meer waarde toekennen aan de opbrengstgerichtheid van leerkrachten. Maar dat kan ook liggen aan de vraag die Angela’s leerlingen kregen voorgelegd: ‘I asked them to think about the times they felt most successful and to consider what the adults in their lives did to make this success possible.’ Verder kan Franks lijstje vertekend zijn door het feit dat hij alleen de antwoorden gerappor­teerd heeft die hem persoonlijk het meest ontroerden.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.