Wat is ouderbetrokkenheid

/

Vorige maand heeft het Ministerie van Onderwijs de jaarlijkse Monitor Ouder­betrokkenheid gepubliceerd. Men vindt het namelijk belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school en bij de schoolloopbaan van hun minderjarige kinderen. Men spreekt van ouderbetrokkenheid als er een goede wederzijdse communicatie is tussen ouders en school; als de ouders inspraak hebben in de beslissingen van de school; als ze participeren aan schoolactiviteiten en eventueel ook vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van de school; en als ze in hun gezinssituatie bijdragen aan het bereiken van de onderwijs- en vormingsdoelen van de school (bv. door huiswerkondersteuning en -begeleiding).
Aldus bekeken is ouderbetrokkenheid een afgeleide van de taakopdracht die de school te vervullen heeft: de school kan het niet alleen af, zij heeft de steun van betrokken ouders nodig. Maar men zou ook een andere optiek kunnen kiezen. Op basis van hun maat­schappelijke betrokkenheid, hebben ouders een meervoudige maatschappelijke opdracht. Om die opdracht te vervullen hebben zij de steun van de betrokken school nodig. De ouders en de school zijn in dit verband gelijkwaardige partners. Onderzocht moet worden hoe de partners de taken op de meest doelmatige wijze kunnen verdelen. Het gaat daarbij om drie vormen van ouderbetrokkenheid:
A. betrokkenheid van de ouders op hun maatschappelijke opdracht (zie tabel I),
B. betrokkenheid van de school op de maatschappelijke opdracht van de ouders, en
C. traditionele ouderbetrokkenheid op de school (conform de bestaande Monitor).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.