Weekendschool viert tweede lustrum

/

Vandaag een korte doch enthousiaste reportage van Hanne Obbink: in het dagblad Trouw (12/11/2008) bericht hij over de IMC Weekendschool. Jongeren van tien tot twaalf jaar die in een achterstandswijk wonen, kunnen zich inschrijven voor een driejarig leerplan. Dankzij de sponsors uit het bedrijfsleven hoeven ze niets te betalen, maar ze verplichten zich elke zondag aan de schoolactiviteiten deel te nemen. Doel is hun beroepenhorizon te verbreden, hun talenten te ontdekken en hun zelfvertrouwen te versterken. Ze werken in een klas van maximaal dertig leerlingen, met een vaste begeleider. Twee op de drie haalt het diploma van deze ‘zondagsschool’. De zaken draaien op de inzet van vrijwilligers, waaronder vele gastdocenten. Inmiddels heeft de school negen vestigingen, waarvan drie in Amsterdam.
Onlangs bracht het kenniscentrum KEI een boek uit waarin de Weekendschool ten voorbeeld wordt gesteld als een effectief stedelijk vernieuwingsproject. Een team van het bureau PI Research (Marie-Christine van der Veldt c.s.) deed drie jaar lang onderzoek naar de opzet en uitkomsten van de Weekendschool, wat dit jaar in een eindrapport uitmondde.
Andere bronnen: Initiatiefneemster Heleen Terwijn geeft op Onderwijsachterstan­den.nl (11/2/2004) een kijkje in de keuken. In 2006 werd ze geïnterviewd door Adriaan de Man. Bij de Webshop van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid kun je de IKON-documentaire ‘Weekendschool’ (2008) van Suzanne Raes op DVD bestellen. Suzanne werd door Anton de Goede geïnterviewd in het VPRO-programma De Avonden (4/3/2008).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.