Weekendschool voor Syrische kinderen

/

Somer Al Abdallah is een journalist die uit Syrië gevlucht is. Op 31 juli publiceerde hij samen met Anneke Stoffelen een dubbel­artikel in De Volkskrant (* **). Maar als auteur heb je niet in de hand welke koppen door de eindredactie gekozen worden. Het eerste artikel kreeg op de VK-website als titel: Syrische statushouders richten weekendscholen op zodat hun kinderen Arabisch kunnen leren, terwijl de auteurs in hun intro van informele weekendscholen spreken. Op de voorpagina van de papieren krant wordt gelukkig een rustiger kop gekozen: Syriërs sturen kinderen naar weekendscholen. Maar bij het vervolgartikel raakte de eindredactie het spoor echt bijster. Op bladzij zes van de papieren krant kopte ze: Extra les om een band met Syrië te behouden, terwijl de auteurs van een band met hun Arabische wortels of met de cultuur van hun land van herkomst spreken. En op de website kopte de eindredactie met de retorische vraag: Staan weekendscholen de integratie van Syrische kinderen in de weg? – terwijl de auteurs in de intro aankondigen de vraag te zullen beantwoorden in hoeverre de weekendscholen met hun Arabische les (gecombi­neerd met lessen over de Syrische cultuur en soms ook over de islam) de integratie in Nederland bevorderen dan wel belemmeren. Kennelijk heeft de eindredactie geen idee van integratie (met-behoud-van-eigenheid) en kan zij alleen maar aan botte assimilatie denken (waarbij de nieuwkomer van zijn ‘roots’ wordt afgesneden). Kennelijk is de eindredactie ontevreden met de strekking van het artikel: dat het doodnormaal is dat expats en nieuwkomers hun kinderen naar een weekendschool sturen om de kloof tussen oud en nieuw te overbruggen en om de mogelijkheid van (al dan niet gedwongen) terugkeer vooralsnog open te houden.
In dit blogbericht ben ik vooral geïnteresseerd in de wijze waarop dit dubbelartikel ontvangen is. Hierboven richtte ik de blik op de eindredactie van De Volkskrant die (samen met haar Nieuws-chef van dienst) het voorpaginanieuws selecteerde en de koppen bedacht die op 31 juli gepubliceerd werden. Maar het dubbelartikel bracht eveneens ophef bij tweedekamerleden teweeg: zowel de PVV als de VVD stuurden op 1 augustus Kamervragen naar de portefeuille­houder Integratie en inburgering (SZW-minister Kool­mees) en naar de bewindslieden van OCW. De PVV roept de regering op deze ‘islamscholen’ direct te sluiten en de Syrische asiel­zoekers en statushouders per omgaande te repatriëren. En de VVD-fractiewoordvoerster voor Integratie en inburgering stelt in haar Kamervragen dat de weekendscholen moeten worden verboden tenzij ze ‘de kernwaarden van de Nederlandse samenleving onder­schrijven’. Voor het gemak vergeet zij even dat inburgeraars wel een Participatieverklaring moeten ondertekenen, maar daarin beloven ze slechts de Nederlandse kernwaarden te zullen respecteren. Een politieke partij die pal staat voor de burgerlijke vrij­heden, zal toch beseffen dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen respectering (van andermans vrijheid om de Nederlandse kern­waarden te omarmen) en onderschrijving van die kernwaarden (waarmee de eigen gedachten en uitlatingen worden afgezworen als deze met die kernwaarden in botsing komen).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Weekendschool voor Syrische kinderen”

  1. Op 2 augustus scheef blogger Frans Kuijpers alvast het antwoord dat minister Koolmees volgens hem zou moeten geven op de Kamervragen van de PVV. Hoe minister Koolmees in werkelijkheid gaat antwoorden op de Kamervragen, kan nu al enigszins worden afgelezen uit zijn eerste reactie op het bericht dat Turkije van plan is in verscheidene Europese landen (waaronder Nederland) Turkse weekendscholen te subsidiëren (NOS 10/8/2018a, NOS 10/8/2018b, NRC 10/8/2018).
    UPDATE I: Volgens minister-president Rutte (op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de vrijdagse ministerraad) zou de regering in strijd met de grondwet handelen als zij weekendscholen op de voorhand verbood (AD 17/8/2018).
    UPDATE II: Op 16/11/2018 beantwoordde minister Koolmees ten langen leste de Kamervragen van PVV en VVD.

  2. Zeki Arslan (De Stentor 13/8/2018a, 13/8/2018b) vindt dat Nederland beter zelf aan migranten weekendlessen in hun moedertaal kan aanbieden.
    UPDATE: Ook Yusuf Altuntas (Turkse moskeekoepel Milli Görüs) is van oordeel dat Nederland het aan zichzelf te wijten heeft dat allochtone minderheden hun eigen moedertaalcursussen opzetten. Dat rapporteren Niels Markus en Petra Vissers in een doorwrocht artikel (Trouw 24/8/2018; voor VK-abonnees ook te openen in Topics 24/8/2018).

  3. ‘De overheid moet weekendscholen juist stimuleren’, argumenteert Erik Visser (masterstudent Nederlands-als-Tweede-Taal, UvA) in het verslag van zijn afstudeeronderzoek (Trouw 9/8/2019).