Weg met ‘luxelessen’: back to the basics

/

Scholen moeten zich niet met “luxeproblemen” als overgewicht en alcoholgebruik bezighouden, terwijl leerlingen steeds slechter presteren in taal en rekenen. Zo vat het Nederlands Dagblad (23/1/2008) zijn interview met de staatssecretarissen Dijksma (PO) en Van Bijsterveldt (VO) samen. Ik ben benieuwd wat ze daar allemaal mee bedoelen, met die “luxeproblemen”: de problemen die behandeld worden in vakken als maatschappijleer, filosofie en godsdienstles? En handenarbeid, gymnastiek, zwemles, verkeersles, maatschappelijke stages: is dat eveneens overbodige luxe? Meer in concreto hekelen de bewindslieden het feit dat scholen bedolven worden onder allerlei lespakketten van maatschappelijke organisaties. Ongenoemd blijft trouwens het lespakket van BZ over dat andere “luxeprobleem”: de Nederlandse aanwezigheid in Uruzgan.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.