Wel en wee van de OV-studentenkaart 2015-2025 (II)

/

De politieke partij D66 stelt op zaterdag 21 oktober haar verkiezingsprogramma 2023-2027 vast. Zij heeft altijd een open oog voor de studentenbelangen, maar uit het conceptprogramma (d.d. 22/9/2023) blijkt dat zij hoge prioriteit geeft aan een krachtig mobiliteitsbeleid. In dat verband kunnen studenten en docenten aan het kortste eind trekken:
R2644-2661: We versterken de studiefinanciering. De OV-studentenkaart moet worden uitgebreid met een abonnement op de OV-fiets voor doordeweekse dagen [R3639: gratis gebruik van een OV-fiets ter waarde van € 4,45 per etmaal]. Verder wil D66 onder meer de tijdelijke verhoging van de uitwonende basisbeurs voor mbo-, hbo- en wo-studenten (totaal € 165) permanent maken en de aanvullende beurs voor mbo-studenten gelijk trekken met die voor hbo- en wo-studenten. Maar de toeloop van internationale studenten moet worden gereguleerd en afgestemd op de lokale capaciteit aan huisvesting en voorzieningen [R2728-2746].
R3543-3914: Mobiliteitsbeleid. De coronatijd heeft ons geleerd dat (…) thuiswerken [voor vele beroepen] een optie is; met slechts een beperkte groep thuiswerkende mensen kunnen we een deel van de capaciteitsknelpunten al oplossen [R3705]. Grote werkgevers moedigen we aan het reisgedrag van hun werknemers te verduur­zamen door fietsen en reizen met het OV meer te stimuleren [R3769]. [Maar] we maken afspraken met onderwijsinstellingen om de studenten zo veel mogelijk buiten de spits te laten reizen [R3640]. D66 wil met werkgevers, onderwijsinstellingen en decentrale bestuurders afspraken maken over werk- en openingstijden [R3693: en roostering], thuiswerken en locatiekeuzes, zodat het openbaar vervoer in de spits kan worden ontzien en er een bredere spreiding op de weg ontstaat [R3708].
Conclusie 1: In haar conceptverkiezingsprogramma staat niet dat D66 het studentenreisproduct in zijn huidige vorm ongemoeid wil laten. We kunnen dus niet geheel uitsluiten dat zij zou instemmen met de invoering van een kortingskaart (zoals aanvankelijk voorgesteld door het kabinet Rutte-2). Bijvoorbeeld zoiets als de NS-kortingskaart Altijd Voordeel (20% korting in de ochtend- en avondspits en 40% korting buiten de spits en in het weekend; ter waarde van 26,70/maand), maar dan uitgebreid met een kortingskaart voor de bus/tram/metro en met gratis gebruik van de OV-fiets.
Conclusie 2: D66 heeft de mond vol van rust en ruimte, mentaal welzijn en vermindering van prestatiedruk voor studenten [R2598-2604], maar de mobiliteitsplannen van D66 lijken verdacht veel op het onzalige BeterBenutten-project van Bussemaker (bedrijfstijdverlenging in het hoger onderwijs zodat studenten niet in de spits zullen reizen). Dat zou niet de eerste keer zijn dat D66 studenten laat bloeden voor vermeende nationale belangen. Zie de afschaffing van de basisbeurs in 2015 en de huidige invoering van “een slimmer collegejaar” (I), (II), (III).

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/wel-en-wee-van-de-ov-studentenkaart-2015-2025-ii/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

Eén reactie op “Wel en wee van de OV-studentenkaart 2015-2025 (II)”

  1. Het definitieve verkiezingsprogramma-2023 van D66 vind je HIER.