Werkleerplicht tot 27 jaar

/

Sinds 1 augustus 2007 vallen jongeren van 16 tot 18 jaar onder de volledige leer­plicht zolang ze geen VWO-, HAVO- of MBO-2 diploma hebben behaald. Dat wordt de kwalificatieplicht genoemd. Daarnaast zou er een ‘leerwerkplicht’ voor 18- tot 27-jarigen worden ingevoerd, stond in het Coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV. Maar een dergelijke inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van de burger blijkt juridisch niet haalbaar te zijn. Wie na z’n achttiende aan de kost weet te komen, kan niets in de weg worden gelegd, ook al zit hij of zij werkeloos thuis. Staatssecretaris Aboutaleb heeft op 21 december een nieuw plan, de Beleidsnota werkleerplicht, uitgebracht: als iemand na z’n achttiende geen opleiding volgt en evenmin op eigen kracht een baan vindt, kan hij of zij in principe geen beroep op een gemeentelijke bijstandsuitkering doen. Als je toch tot je 27e van een inkomen verzekerd wilt zijn, moet je met de gemeente een soort contract sluiten, waardoor je verplicht wordt een werkkring te aanvaarden en/of een opleiding te volgen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.