Werving van studenten (III)

/

Gisteren, zaterdag 19 november, hield de Universiteit Maastricht haar Open Dag voor aanstaande studenten. De Rijksuniversiteit Groningen houdt haar voorlichtings­dag pas over drie maanden: op vrijdag 17 februari. Wat is de nieuwswaarde van deze twee berichten? Nogal wiedes: als je een Groningse studie overweegt, krijg je een dag vrij van school. En je kunt beter al op 16 februari naar het Noorden afreizen, want de gezelligheidsverenigingen fêteren hun eventuele nieuwe aanwas met avond­festiviteiten.
De conrector van het Haagse Maerlant Lyceum heeft daar genoeg van: ‘Universiteit Groningen lokt scholieren met drank en feest’ (Trouw 11/11/2011). Hij heeft de RUG verzocht haar voorlichtingsdag naar de zaterdag te verplaatsen, doch hij kreeg nul op het request. Maar het Groningse universiteitsbestuur is gaarne bereid met de stu­dentenverenigingen te overleggen of ze hun alcoholische festiviteiten naar de vrijdag­avond kunnen verplaatsen (Universiteitskrant 17/11/2011 blz.4).
Daarmee gaan de Groningers echter aan het werkelijke knelpunt voorbij. Voor leer­plichtige scholieren is ’t een kostelijk goed, zo’n snipperdag, en die is hun best een reisje waard. In hoeverre is het on-ethisch dat deze universiteit zo’n krach­tige ‘marketing incentive’ inzet om de studiekeuze van potentiële studenten te beïnvloe­den? Nee, zullen de Groningers zeggen: onze voorkeur voor de vrijdag heeft heel andere gronden. Dat mag wel zo wezen, maar uw Maastrichtse collega’s laten zwaarder wegen dat je niet zomaar een schooldag van het eindexamenjaar mag afsnoepen. Het ministerie adviseert de krokusvakantie te laten beginnen op 25/2 (regio Noord) of 18/2 (regio’s Midden en Zuid). Waarom hebben jullie daar niet aan gedacht?!
Zie ook: Werving van studenten (I) en (II)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.