Werving van studenten

/

De Christelijke Hogeschool Nederland, gevestigd in Leeuwarden, Groningen en Emmen, is een agressieve reclamecampagne gestart om studenten te werven. Wie op de wervingssite (www.10thingstodo.nl) een informatiebrochure over een CHN-opleiding aanvraagt, kan een tweepersoons reis naar Zuid-Afrika winnen. En wie zich daadwerkelijk aanmeldt voor bepaalde opleidingen, maakt eveneens kans op allerlei prijzen. Ook kunnen zittende CHN-studenten in de prijzen vallen door nieuwe studenten aan te brengen. De Telegraaf (14/11/2007) heeft commentaar gevraagd aan het Ministerie van OCW en aan de landelijke studentenorganisatie ISO. Beiden vinden het uiterst onwenselijk dat men op deze wijze studenten lokt. De Britse Association of Colleges (AOC) heeft uitdrukkelijk in haar ethische code vastgelegd dat het onethisch is aan potentiële studenten financiële of andere prikkels te geven teneinde hun studiekeuze te beïnvloeden (Holleman 2006 p.60). Door dergelijke incentives worden ze immers belemmerd om gefundeerd te kiezen tussen opleidingen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Werving van studenten”

  1. In Vlaanderen kunnen ze er ook wat van, bericht De Morgen 18/6/2008. De Antwerpse Karel de Grote-hogeschool en de hogescholen van Groep T worden met name genoemd.

  2. […] Een universiteit in het Zuiden des lands tracht getalenteerde studenten te werven: als je bij ons komt studeren, krijg je 3000 euro korting op het verschuldigde collegegeld. Wat is daarop tegen? (a) Het is onethisch om de studiekeuze op deze manier te beïnvloeden. Een onderwijsinstelling moet alles achterwege laten wat studenten kan belemmeren om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Idealiter kiezen ze een opleiding die optimaal bij hun talenten aansluit. Maar door haar prijsbeleid werkt deze universiteit in de hand dat getalenteerde studenten niet de kwalitatief-beste (c.q. geschiktste) maar de goedkoopste opleiding in den lande kiezen. Het ware beter als zij beurzen zou uitloven voor getalenteerde studenten uit minder-draagkrachtige milieus, die immers veel risico lopen dat hun ontplooiing gestremd wordt door leen-angst en baantjes naast de studie. (b) Prijsconcurrentie past niet bij de missie van de universiteit. Zij behoort alles in het werk stellen om de talenten van haar studenten tot ontwikkeling te brengen. Als zij begaafde studenten binnenkrijgt, moet zij hun een programma bieden dat optimaal bij hun talenten aansluit. Ze moet hun geen korting op het collegegeld geven, maar de garantie dat ze in plaats van het reguliere curriculum een uitdagend honoursprogramma mogen volgen. Met zo’n garantie trekt zij niet alleen goede studenten maar bevordert zij ook hun motivatie om hoge prestaties te leveren en alles uit hun studie te halen wat erin zit. Bronnen: Persbericht UvT; Topscholier Tags: Werving van studenten […]

  3. Een Noord-Ierse variant van de hierboven bedoelde Model code of ethics for colleges, die oorspronkelijk werd opgesteld door de Association of Colleges (de Britse MBO-koepel), is opgenomen in de Guide for governors of further education colleges (2008, pp.155-160). Artikel B.4 luidt: The college will avoid recruitment practices, which involve the offer of financial or other inducements to students.

  4. […] Midden en Zuid). Waarom hebben jullie daar niet aan gedacht?! Zie ook: Werving van studenten (I) en […]