Werving van studenten

De Christelijke Hogeschool Nederland, gevestigd in Leeuwarden, Groningen en Emmen, is een agressieve reclamecampagne gestart om studenten te werven. Wie op de wervingssite (www.10thingstodo.nl) een informatiebrochure over een CHN-opleiding aanvraagt, kan een tweepersoons reis naar Zuid-Afrika winnen. En wie zich daadwerkelijk aanmeldt voor bepaalde opleidingen, maakt eveneens kans op allerlei prijzen. Ook kunnen zittende CHN-studenten in de prijzen vallen door nieuwe studenten aan te brengen. De Telegraaf (14/11/2007) heeft commentaar gevraagd aan het Ministerie van OCW en aan de landelijke studentenorganisatie ISO. Beiden vinden het uiterst onwenselijk dat men op deze wijze studenten lokt. De Britse Association of Colleges (AOC) heeft uitdrukkelijk in haar ethische code vastgelegd dat het onethisch is aan potentiële studenten financiële of andere prikkels te geven teneinde hun studiekeuze te beïnvloeden (Holleman 2006 p.60). Door dergelijke incentives worden ze immers belemmerd om gefundeerd te kiezen tussen opleidingen.

4 reacties op “Werving van studenten”

  1. Een Noord-Ierse variant van de hierboven bedoelde Model code of ethics for colleges, die oorspronkelijk werd opgesteld door de Association of Colleges (de Britse MBO-koepel), is opgenomen in de Guide for governors of further education colleges (2008, pp.155-160). Artikel B.4 luidt: The college will avoid recruitment practices, which involve the offer of financial or other inducements to students.