Wie betaalt de iPad?

/

Een openbare middenschool in de staat Massachusetts maakt bij haar onderwijs intensief gebruik van iPads. Zij stelt deze gratis ter beschikking aan haar leerlingen. Maar ze mogen de tablet niet naar huis nemen om hun huiswerk te maken. Als ouders dat willen, moeten ze zelf maar een iPad aanschaffen. Een uitzondering wordt gemaakt voor minvermogende ouders die in aanmerking komen voor lunchsubsidie. De American Civil Liberties Union heeft bij het onderwijsministerie van Massa­chusetts haar beklag gedaan tegen deze omgekeerde (positieve) discriminatie. Indien iPads nodig zijn voor het maken van huiswerk, dan moeten álle leerlingen volgens de Union in de gelegenheid worden gesteld de gratis iPad van school mee naar huis te nemen. Het ministerie heeft de school verzocht haar beleid vóór 1 september toe te lichten. Worden haar leerlingen Gelijke Kansen op schoolsucces ontzegd als sommigen thuis geen gebruik kunnen maken van de gratis iPad?
Volgens de OCW-brochure Schoolkosten en Onderwijstijd (februari 2014) geldt voor Nederlandse middelbare scholen de volgende regel. Het bezit van een laptop of tablet kan door scholen niet van ouders worden geëist, net zo min als ouders dit van de school kunnen eisen. Op het moment dat scholen volledig of grotendeels schoolboeken vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop of tablet voor het leerproces noodzakelijk is geworden, dienen scholen hierin zelf te voorzien. Scholen kunnen via de vrijwillige ouderbijdrage kosten in rekening brengen voor (het gebruik van) een laptop of tablet, maar ook daarvoor geldt: als een ouder kiest hiervoor niet te betalen, dient de school voor het desbetreffende leerjaar te voorzien in voor de leerling bruikbaar lesmateriaal.
Bron: Mass Live 20/8/2014, Education News 28/8/2014
Update: Mede naar aanleiding van de klacht van de Union heeft het bestuur van het schooldistrict besloten dat alle leerlingen de gratis iPad ook thuis mogen gebruiken.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Wie betaalt de iPad?”

  1. De Stichting Leergeld heeft deze zomer hard aan de bel getrokken over de verplicht-vrijwillige schoolkosten, waaronder die voor een tablet, welke aan ouders in rekening worden gebracht. Zie HIER een willekeurig voorbeeld uit het voortgezet onderwijs. Ik meen me ook een school te herinneren die weigerachtige ouders wel een gratis iPad ter beschikking stelde maar die de desbetreffende leerlingen dan voor straf de mogelijkheid ontzegde buiten de reguliere schooltijden op haar intranet in te loggen.

  2. Ik begrijp het nog niet helemaal. Volgens de OCW-brochure zijn er drie categorieën schoolkosten. De eerste categorie (leerjaargebonden lesmateriaal) komt voor rekening van de school. De tweede categorie is voor rekening van de ouders: materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken en atlassen. Tot de derde categorie behoren de overige schoolkosten voor activiteiten [c.q. materialen of gereedschappen] waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Vaak wordt voor deze kosten een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd. (…) Een laptop of tablet behoort noch tot de eerste noch tot de tweede categorie, maar als deze noodzakelijk is voor het leerproces, behoort deze tot een vierde categorie schoolkosten: hoewel deze geen lesmateriaal is, komt deze toch voor rekening van de school (p.11). In zijn antwoord op Kamervragen (26/9/2014) laat de staatssecretaris in het midden of een gereedschapskist voor vmbo-leerlingen tot categorie 2 of tot categorie 3 behoort!
    UPDATE: Ook Jasper van Dijk (SP) begrijpt het nog niet helemaal. Naar aanleiding van het VARA-programma Kassa (27/9/2014) stelt hij Kamervragen over de schoolkosten inzake de iPad (15/10/2014). Zijn vragen zijn op 5/11/2014 beantwoord. Maar hoe zit het nou met het verplichte gebruik van de iPad bij het maken van huiswerk?

  3. Ronald Buitelaar (27/9/2014) attendeert op het TPO-artikel Ouders betalen de digitale onderwijsrevolutie van onderwijs­journalist Emmanuel Naaijkens.