Wie de leerling liefheeft, kastijdt hem

Wie de leerling liefheeft, zo heet het recente boek van Astrid Boon, die als ortho­pedagoge verbonden is aan veertien middelbare scholen in Amsterdam en omgeving. Zij heeft ’t dan over klassenmanagement, en meer in het bijzonder over de bestrijding van normoverschrijdend gedrag van leerlingen. Volgens haar gaat men er te snel toe over lastige leerlingen de klas uit te sturen, te schorsen of zelfs naar het speciaal onderwijs te verwijzen. Er moeten volgens haar strakke grenzen worden gesteld, en als die na de nodige waarschuwing overschreden worden, moet de leraar het klassieke lik-op-stuk beleid voeren: laat ze, bij wijze van werkstraf, strafregels schrijven!
Lees verder… (PDF)

3 reacties op “Wie de leerling liefheeft, kastijdt hem”

  1. Hans Pieterson (5/11/2009) stelt een variant op Boons gedragstherapeutische strafregels voor: een taakstraf die de boosdoener weliswaar leed toebrengt maar die hem een schoolse leeropbrengst op het gebied van de basisvaardigheden Taal en Rekenen oplevert.