Wie wil 15 procent Engels op de basisschool?

/

De openbare basisschool Passe-Partout (Rotterdam-Alexander) dingt mee naar het nationale predicaat Excellente School 2014. Wat heeft zij te bieden? Als Minervaschool biedt zij speciale faciliteiten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Als EarlyBird-school is zij één van de dertien scholen die participeerden in het Pilotproject 15% Vroeg Vreemdetalenonderwijs (vvto), terwijl zij de groepen 1 en 2 sinds dit schooljaar zelfs 30% van de lestijd in de Engelse taal onderdompelt. En zij profileert zich als een opleidings­school: meer dan 70% van haar abituriënten krijgt een vwo- of havo-advies, mede dankzij vakantiescholen voor risicoleerlingen. Al met al is haar aanbod afgestemd op goed­opgeleide ouders en niet op kinderen die met een achterstand in de Nederlandse taal te kampen hebben.
Passe-Partout valt onder het bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), dat 62 reguliere basisscholen onder zijn hoede heeft. Om de aantrekkelijkheid van de scholen (mede voor goedopgeleide autochtone ouders) te behouden, heeft het bestuur het vvto-concept Early Bird ontwikkeld. Dit soort internationalisering is inmiddels door 26 BOOR-scholen ingevoerd (dat is 42% van de 62 basisscholen). Ook alle vier de openbare Minervascholen hebben Early Bird omarmd. Hetzelfde geldt voor negen klassieke vernieuwingsscholen (dalton, jenaplan, montessori) die onder het schoolbestuur vallen; van dergelijke scholen is bekend dat ze, gewild of ongewild, weinig aantrekkingskracht op allochtone ouders uitoefenen.
Het ministerie heeft een wetsvoorstel ingediend dat basisscholen de mogelijkheid geeft 15% van de lessen in het Engels te geven. In een vorig blogbericht wees ik op het risico dat leerlingen met een taalachterstand in het Standaardnederlands door een dergelijke onderwijsopzet belemmerd worden hun achterstand in te lopen. Maar hier doemt een tweede risico op: door dit wetsvoorstel krijgen ‘witte’ basisscholen een vrijbrief om, met behulp van de spelregels van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, aspirant-leerlingen te weren die met een taalachterstand Nederlands te kampen hebben.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Wie wil 15 procent Engels op de basisschool?”

  1. Om kinderen met een taalachterstand Nederlands te weren, zou het natuurlijk heel effectief zijn aspirant-leerlingen aan een taaltest te onderwerpen. In Vlaanderen is zo’n taaltest ingevoerd, doch die mag pas worden afgenomen nadat de leerlingen bij de school zijn ingeschreven (Taalblad 2/9/2014). Maar ik stel me voor dat een basisschool dat verbod kan omzeilen: je vraagt gewoon informatie op bij de peuterschool. En misschien bestaat er zelfs een digitaal Onderwijsrapport waaruit de ontvangende basisschool kan putten.

  2. Over segregatie gesproken … Ouders [van middelbarescholieren raken] berooid door extreme schooltrips [naar andere continenten], kopte De Telegraaf (6/10/2014?). Tanja Jadnanansing (PvdA) stelde er Kamervragen over: welke invloed hebben dergelijke extreem dure schoolexcursies volgens u op segregatie in het onderwijs? Staatssecretaris Dekker (VVD) komt met een vrijblijvend antwoord (12/11/2014): kinderen zijn niet verplicht eraan deel te nemen. Hij bedoelt: een door de overheid bekostigde school heeft het volste recht minvermogende ouders op deze manier ervan te weerhouden hun kinderen bij haar in te schrijven.

  3. De organisatieadviseurs van de Kafkabrigade hebben voorstellen gedaan om bureaucratie in de organisatie van Passend Onderwijs te reduceren en voorkomen. Deze voorstellen vormen een uitwerking van een essay dat vorige maand gepubliceerd is. Een van de bottlenecks is dat calculerende scholen zichzelf kunnen profileren met een specialisme (een smal ondersteuningsprofiel) op basis waarvan ze leerlingen die hun niet aanstaan, gemakkelijk kunnen weren. Via het clearinghouse van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs kan de OBS Passe Partout op die manier bijvoorbeeld zorgleerlingen of kinderen van minvermogende ouders of (al dan niet allochtone) kinderen met een taalachterstand in de Nederlandse taal op het bordje van andere scholen afschuiven. Dergelijke manoeuvres leiden volgens de Kafkabrigade tot een vechtmodel met extreme bureaucratie. Ergo: door ongewijzigde aanvaarding van het wetsvoorstel VVTO wordt Passend Onderwijs een bureaucratische farce.