Wij basisscholieren: manifest tegen analfabetisme

/

Edien Bartels en Francisca Greiner hebben hun hart verpand aan een basisschool in Amsterdam-West. Gloedvol betogen zij in NRC-Handelsblad (3/10/2007, p.6): Leesachterstand is onnodig. Hieronder probeer ik hun betoog samen te vatten in de vorm van een manifest voor de eerstkomende jaarlijkse Alfabetiseringsdag.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Wij basisscholieren: manifest tegen analfabetisme”

  1. Nog even wat toelichting. Bartels & Greiner hebben ’t over technisch lezen. Zoals C. Mommers, mede-opsteller van de genoemde Inspectiebrochure, in de notitie Goed leren lezen: wat er echt toe doet uitlegt, is technisch lezen één van de voorwaarden voor begrijpend lezen. Maar voor begrijpend lezen (van een Nederlandse tekst) is veel meer nodig, onder andere beheersing van de (Nederlandse) taal. Sinds vorige week hebben het BureauTaal en het Bureau ICE het nieuws gehaald met het bericht dat de competenties van VMBO-leerlingen en beginnende MBO-leerlingen op het gebied van begrijpend lezen schrikbarend laag zijn. Op de CEF-schaal Lezen van A1 (laag) naar C2 (hoog) scoren beginnende MBO-leerlingen zo laag dat de eindtermen op B1-niveau (voor MBO-1/2) of B2-niveau (voor MBO-3/4) niet haalbaar zijn, aldus Karen Heij (Bijspijkeren taal lukt op MBO niet meer, De Volkskrant 8/10/2007 p.2).

  2. Het Reformatorisch Dagblad (17/12/2007) bericht dat Jaap Roeleveld en Ineke van der Veen (SCO-Kohnstamm Instituut) hebben onderzocht of zittenblijven in groep 2 bevorderlijk is voor schoolsucces. Dat is niet het geval, rapporteren zij in het decembernummer van Pedagogische Studiën.