Wij moeten u heenzenden

/

Onderwijsinstellingen oefenen macht over hun leerlingen of studenten uit. Dat wordt gereguleerd door wetten, regelingen en contracten, en door de professionele beroepsethiek. Een pregnant voorbeeld van machtsuitoefening is als een leerling van school wordt gestuurd. In het hoger onderwijs wordt dat een iudicium abeundi of – eufemistisch – een bindend studieadvies genoemd. Als een student in het eerste studiejaar niet genoeg studiepunten heeft gehaald, wordt hij (zij) uit de opleiding verwijderd, behoudens overmacht of persoonlijke omstandigheden. Dat wordt gerechtvaardigd door een veronderstelde studie-ongeschiktheid. Maar de hogeronderwijswet die nu op stapel staat, opent de mogelijkheid studenten ook op grond van veronderstelde beroeps-ongeschiktheid de laan uit te sturen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Wij moeten u heenzenden”

  1. In Medisch Contact (2007 nr.2) geven drie leden van het KNMG-Studentenforum hun mening over de toetsing van onprofessioneel gedrag van medische studenten. Zij bepleiten een remediërend trainingsprogramma voor studenten die in onprofessioneel gedrag volharden. Ondertussen wordt de toegang tot volgende coschappen opgeschort, maar ze worden niet meteen weggestuurd.

  2. […] Op de Nationale Onderwijssite stond gisteren een verdwaald persbericht van de Universiteit Utrecht. De wetenschapswinkel Rechten constateert dat het strafrecht van het bestraffen van daden naar het bestraffen van ideeën of intenties opschuift. De rechters hebben het daar moeilijk mee: dat iemand volgens de wetgever de cel verdient, niet vanwege zijn daden maar reeds vanwege zijn gezindheid. Hoort zo’n persbericht op een onderwijsnieuwssite thuis? Ja, toch wel. Op die zelfde webpagina stonden namelijk verscheidene berichten over het voornemen van minister Plasterk om te legaliseren dat studenten die zich onprofessioneel gedragen uit hun beroepsopleiding verwijderd worden. In één moeite door verwijst hij ook naar (aspirant-)studenten die er verkeerde ideeën op na houden. De Nationale Onderwijssite waarschuwt zodoende heel zachtjes, maar ook heel terecht, voor de opkomst van een universitaire Gedankenpolizei. […]

  3. Ik kwam toevallig het VSNU-rapport Professioneel Gedrag (2002) tegen, waarin de problematiek van onprofessioneel gedrag van studenten (a.s. professionals) gedegen behandeld wordt.