Wij moeten u heenzenden

Onderwijsinstellingen oefenen macht over hun leerlingen of studenten uit. Dat wordt gereguleerd door wetten, regelingen en contracten, en door de professionele beroepsethiek. Een pregnant voorbeeld van machtsuitoefening is als een leerling van school wordt gestuurd. In het hoger onderwijs wordt dat een iudicium abeundi of – eufemistisch – een bindend studieadvies genoemd. Als een student in het eerste studiejaar niet genoeg studiepunten heeft gehaald, wordt hij (zij) uit de opleiding verwijderd, behoudens overmacht of persoonlijke omstandigheden. Dat wordt gerechtvaardigd door een veronderstelde studie-ongeschiktheid. Maar de hogeronderwijswet die nu op stapel staat, opent de mogelijkheid studenten ook op grond van veronderstelde beroeps-ongeschiktheid de laan uit te sturen.
Lees verder … (PDF)

3 reacties op “Wij moeten u heenzenden”

  1. In Medisch Contact (2007 nr.2) geven drie leden van het KNMG-Studentenforum hun mening over de toetsing van onprofessioneel gedrag van medische studenten. Zij bepleiten een remediërend trainingsprogramma voor studenten die in onprofessioneel gedrag volharden. Ondertussen wordt de toegang tot volgende coschappen opgeschort, maar ze worden niet meteen weggestuurd.