Wikiwijs: hoe zit het met de kwaliteitsborging?

/

Aanstaande donderdag praat de Vaste Kamercommissie over Wikiwijs: de plannen van het ministerie om het gebruik van ‘open leermiddelen’ in het onderwijs te bevorderen (kamerbrief 7/4/2009). Eerder werden de ‘gratis schoolboeken’ (ten laste van het schoolbudget) ingevoerd. Daarmee wilde het ministerie bewerkstelligen dat scholen kostenbewuster opereren en zich krachtiger teweerstellen tegen de dominante marktpositie van de commerciĆ«le leermiddelenuitgevers en -distributeurs. Met Wikiwijs wil het ministerie de markt verder openbreken door een digitaal platform te bieden voor het ontwikkelen en distribueren van digitale leermiddelen die kosteloos door leraren gebruikt kunnen worden. Met de naam Wikiwijs refereert het ministerie aan mogelijke afspraken dat de geestelijke eigendom van een aangeboden product niet bij de oorspronkelijke auteur ligt maar dat het product, zoals in Wikipedia, telkens weer door volgende auteurs en gebruikers aangepast en geoptimaliseerd mag worden. Dat wordt een dynamische markt, maar worden er voldoende garanties ingebouwd dat de onderwijskwaliteit voor de leerling op een acceptabel niveau blijft?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Wikiwijs: hoe zit het met de kwaliteitsborging?”

  1. Willem Karssenberg (2/6/2009) geeft een update over de ontwikkelingen rond Wikiwijs.

  2. Juli 2009 heeft de Stuurgroep Wikiwijs een Programmaplan voor de periode 2009-2011 uitgebracht. In een bijlage (blz. 76 e.v.) wordt de kwaliteitszorg behandeld.