Wollige werving of eerlijke voorlichting?

/

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft 52 voorlichtingsbrochures en -websites van universitaire opleidingen doorgelicht. Worden potentiële studenten eerlijk en gedegen voorgelicht of worden ze slechts met blabla-verhalen binnengelokt? Opleiders zoeken een middenweg tussen werving enerzijds en ondersteuning van keuzeprocessen anderzijds. Neem bijvoorbeeld een zware studie zoals Civiele Techniek. Je wilt geschikte studenten via voorlichting naar Delft halen maar je wilt de studie ook weer niet te rooskleurig voorstellen. De Delftenaren hebben daarom een moedige FAQ-rubriek in hun website opgenomen. Met zulke realistische vragen en antwoorden draagt men bij aan de zelfselectie: vroegtijdige matching tussen vraag en aanbod. De rapportage (of concept-rapportage?) van het LSVb-onderzoek is onlangs door het Tilburgse universitaire weekblad Univers naar buiten gebracht.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Wollige werving of eerlijke voorlichting?”

  1. Op 20/5/2011 heeft de staatssecretaris een beleidsreactie op het LSvB-rapport uitgebracht.