Zak patat: een veilige schoolcultuur

De 49-jarige leraar José Laboureur had z’n dag niet, eind januari. Hij was de vorige avond flink doorgezakt. In de klas maakte een elfjarig brugklassertje hem voor ‘zak patat’ (connard) uit. Dat nam hij niet. Hij pakte hem bij zijn lurven en gaf hem een oorvijg. De vader deed aangifte bij de politie. De leraar werd gearresteerd en pas na 23 uur vrijgelaten. Sindsdien loopt hij in de ziektewet. De jongen werd drie dagen geschorst wegens belediging. Een half jaar later, 13 augustus jongstleden, wees de rechtbank vonnis tegen de leraar: 500 euro boete wegens mishandeling.
Lees verder … (PDF)

Eén reactie op “Zak patat: een veilige schoolcultuur”