Zak patat: een veilige schoolcultuur

/

De 49-jarige leraar José Laboureur had z’n dag niet, eind januari. Hij was de vorige avond flink doorgezakt. In de klas maakte een elfjarig brugklassertje hem voor ‘zak patat’ (connard) uit. Dat nam hij niet. Hij pakte hem bij zijn lurven en gaf hem een oorvijg. De vader deed aangifte bij de politie. De leraar werd gearresteerd en pas na 23 uur vrijgelaten. Sindsdien loopt hij in de ziektewet. De jongen werd drie dagen geschorst wegens belediging. Een half jaar later, 13 augustus jongstleden, wees de rechtbank vonnis tegen de leraar: 500 euro boete wegens mishandeling.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Zak patat: een veilige schoolcultuur”

  1. […] CASUS A. Het is woensdagochtend 8:35 uur. De teamleider heeft een werkoverleg met zijn twaalf teamleden. Een van de collega’s komt vijf minuten te laat binnen. De teamleider roept schamper: zijn er nog meer collega’s die moeten uitslapen? De laatkomer geeft hem van repliek: sorry dat ik te laat ben, maar van dit soort in­timiderende insinuaties ben ik niet gediend. CASUS B. Het is nog steeds woensdagochtend 8:35 uur. Leerling X (groep 8) komt vijf minuten te laat het lokaal binnen. De juf richt zich schamperend tot de klas: zijn er nog meer kinderen die moeten uitslapen? De ouders van X komen na schooltijd protesteren: u heeft onze zoon ten overstaan van de klas voor schut gezet, van dit soort intimiderend gedrag zijn wij niet gediend. Het bezoek van de ouders escaleert zodanig dat de leerkracht aangifte doet wegens lokaalvredebreuk en belediging. Het O.M. ziet geen reden om te seponeren. Maar de politierechter heeft begrip voor de verontwaardiging van de ouders. Zij oordeelt hen weliswaar schuldig aan het ten laste gelegde maar legt hun geen straf op. Zij over­weegt daarbij dat de leerling al lange tijd aan pesterijen van klasgenoten blootstond en dat het vernederende leraarsgedrag de druppel was die bij de ouders de emmer deed overlopen. De politierechter gaat er blijkbaar van uit dat elfjarige leerlingen van een professionele leerkracht mogen verwachten dat zij met evenveel respect bejegend worden als volwassenen normaliter aan elkaar verschuldigd zijn. Het is nog niet bekend of het O.M. tegen dit vonnis in beroep gaat. Bron: AD 10/7/2009 Tags: Boze ouders (in Twente en in Noord-West Frankrijk) […]