Zesjescultuur – achtjescultuur – viertjescultuur

/

De universiteiten, verenigd in de VSNU, stellen er een eer in hun studenten zwart te maken. Er heerst een ‘zesjescultuur’ kopt De Volkskrant (28/6/2007) naar aanleiding van het verschijnen van hun WO-Monitor 2004 en 2005. Nederlandse studenten studeren minder uren per week dan hun buitenlandse collega’s en nemen genoegen met een zesje. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Wat er niet bij wordt verteld is dat Nederlandse studieprogramma’s veel minder contacturen per week omvatten, veel meer weken per jaar bestrijken en ontstellend veel studievertraging genereren. Zulke gegevenheden komen de VSNU niet in haar kraam te pas. Het Centraal Planbureau houdt eveneens van creatief boekhouden. Het CBP suggereert in een recent onder­zoeks­rapport dat ’the contribution of higher education to the skill increase between secondary and higher education is lower in the Netherlands [than in other coun­tries]’ (p. 61-2). Alweer die zesjescultuur of gaat de internationale vergelijking mank? De CPB-onderzoekers rekenen nagenoeg het gehele MBO tot het secundair onder­wijs. Als zij MBO-4 tot het postsecundair onderwijs hadden gerekend, dan zou het Nederlandse postsecundaire onderwijs internationaal prima scoren op ‘skill-increase t.o.v. het secundair onderwijs’. En wat toptalent betreft: de prestaties van de beste 5% van de Nederlandse 16- tot 35-jarigen behoren tot de mondiale top-tien (p. 43). Alleen de score van de beste 1% is internationaal gezien onder de maat.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Zesjescultuur – achtjescultuur – viertjescultuur”

  1. Op 14/8/2007 heb ik een bewerkte versie van deze weblogbijdrage gepubliceerd op Scienceguide.nl, onder de titel ‘De universitaire zesjescultuur’.

  2. Gisteravond kwam premier Balkenende in het NOS-journaal (4/9/2007) aan het woord, waarbij hij wederom een VOC-mentaliteit bepleitte. In dat verband hekelde hij de zesjescultuur van de Nederlandse student. Nu zelfs de minister-president die zesjescultuur als een vaststaand feit verkondigt, wordt het tijd dat we het één en ander gaan checken. Volgens de Studentenmonitor 2005 (p.214) halen Nederlandse studenten gemiddeld een zeven voor hun tentamens. Of om precies te zijn: 6,9. Ik zou wel wat meer willen weten over de validiteit van dit cijfer, maar vooralsnog moeten we verheugd concluderen dat de zogeheten zesjescultuur niet wijdverbreid is onder de Nederlandse studenten.

  3. Ron Welters heeft even laten uitzoeken hoe het zit met de zesjescultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Vox 8:5 p.26-29 d.d. 18/10/2007). In 1984 haalde 45% van de geslaagde studenten het tentamencijfer ‘zes’. Sindsdien haalden studenten gemiddeld steeds hogere cijfers. Anno 2007 haalt slechts 30 à 35% van de geslaagde studenten het tentamencijfer ‘zes’.

  4. Bij gelegenheid van een StudiumGenerale-debat over de zesjescultuur schreven twee studenten een essay, dat gepubliceerd is in Ublad 39:18 (7-2-2008). Zij wijten de zesjescultuur aan een passieloze ‘afvinkcultuur’ die niet alleen bij studenten maar ook bij docenten leeft. Het essay heeft bij docenten nogal wat reacties opgeroepen (Ublad 39:20, 21-2-2008), onder meer in de vorm van een ingezonden stuk.

  5. […] onderwijs vinden, dan heb je andere gegevens nodig.’ Deze deskundige dooddoener mag in ons dossier Zesjescultuur niet ontbreken. En voor professionele onderwijsonderzoekers rijst tevens de vraag in hoeverre […]