Zessen en tienen

/

Waarom krijgen studenten bij ons nooit een tien voor hun tentamen, scriptie of eindwerkstuk? Dat vraagt een docent van de Hogeschool Rotterdam zich af (Profielen 1/10/2013). Hij wijst op de vijfpunts ‘grading scale’ (A t/m E) die de Europese universiteiten en hogescholen in de periode 2003-2008 hanteerden om de prestaties van uitwisselingsstudenten internationaal vergelijkbaar te maken (tabel 1). Gepostuleerd werd dat de beste 10% van de geslaagde tentamendeelnemers een uitmuntende prestatie leveren en dus een A verdienen, 25% een B, 30% een C, 25% een D en 10% een kale E. Welnu, zegt docent Bart Siebelink, we moeten dan ook niet schromen om studenten met het schoolcijfer negen of tien te verblijden. Zodoende worden ze beloond voor hun bovenmatige prestatie en worden ze nadrukkelijker aangemoedigd hun uiterst best te blijven doen.
In Profielen (15/11/2013) werd nog een ander cijferprobleem aan de orde gesteld: hoe kun je een GPA (grade point average) berekenen als sommige vakken niet met een schoolcijfer maar met een Pass gehonoreerd plegen te worden? Een oudere­jaarsstudent wilde na zijn hbo-diploma naar de universiteit doorstromen, maar voldeed niet aan de toelatingseis (een GPA van minimaal 7,1) ten gevolge van het feit dat een Pass (evenals een Vrijstelling) door de computer als een schoolcijfer zes wordt verwerkt. Uiteindelijk is daar een mouw aangepast: de desbetreffende universiteit ging ermee akkoord dat de Pass-beoor­delingen bij het berekenen van het GPA buiten beschouwing werden gelaten. Maar de HR heeft daar lering uit getrokken: de faculteiten wordt aanbevolen voortaan zo veel mogelijk met schoolcijfers in plaats van met Pass/Fail-beoordelingen te werken. Dat is tevens van belang als men wil berekenen of een student voor een Cum Laude in aanmerking komt.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Zessen en tienen”

  1. Sorry, in de link van voetnoot 1 van het Pdf-bestand zit een typefoutje. Moet zijn:
    http://profielen.hr.nl/2013/weg-met-de-tienentaboe/
    De link in de tweede volzin van het html-bestand doet het nu ook weer.

  2. Over de voor- en nadelen van Pass/Fail-beoordelingen gesproken: hier een casus over de beloning van meelifterij in (dyadisch) groepswerk (FOK 19/11/2013).

  3. Het Nederlandse taboe op negens en tienen is vooral nadelig voor studenten die uit het buitenland komen of die in het buitenland solliciteren (UK 18/2/2020).