Ziekteverzuim als signaal

/

Ziekteverzuim en schooluitval van leerlingen kan succesvol worden bestreden door actieve interventies van de schoolarts, rapporteert de GGD in Zwolle (regio IJssel-Vecht). In samenwerking met de leerplichtambtenaren uit Zwolle, Kampen en Hattem en met drie middelbare scholen aldaar is een proef gedaan, waarbij de jeugdarts van de GGD als een soort bedrijfsarts voor de school optreedt. Leerlingen die langdurig of frequent ziek zijn, worden opgeroepen door de arts, die vervolgens tracht uit te vinden wat er aan de hand is. Het gaat om drie tot vijf procent van de leerlingen. Ziekteverzuim als Signaal, zo heet het project, want vaak blijkt ziekte het topje van een veel bredere en diepere ijsberg te zijn. Onlangs is aan alle VO-scholen in de regio voorgesteld om aan het project mee te doen.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.