Zijn laatste boodschap

/

Het tentamen van het keuzevak Inleiding tot het Rooms-Katholicisme komt in zicht. Ik heb in deze cursus onder meer de Rooms-Katholieke zedenleer behandeld en in dat verband hebben we uitgebreid gediscussieerd over de aanvaardbaarheid of verwerpelijkheid van homoseksueel gedrag. Daarbij heb ik de utilitaristische benadering aangestipt, maar ik ben bang dat jullie die ethische stroming nog niet voldoende in het vizier hebben gekregen. Omdat één van de tentamenvragen over het utilitarisme gaat, stuur ik jullie deze e-mail om die benadering nog eens duidelijk uit te leggen:
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Zijn laatste boodschap”

  1. In de derde bron van mijn blogbericht wordt Cary Nelson opgevoerd, de huidige president van de American Association of University Professors (AAUP). Toevallig was hij vóór zijn emeritaat hoogleraar bij de University of Illinois. Hij was in 2007 mede-auteur van de AAUP-publicatie Freedom in the Classroom. Onlangs verscheen van zijn hand: No university is an island, saving academic freedom (New York University Press 2010).

  2. […] vorige blogbericht (23/7/2010) ging over een Amerikaanse docent wiens aanstelling niet verlengd werd omdat hij enkele principes […]

  3. Op de Monastery Blog (4/8/2010) van de interreligieuze Universal Life Church wordt door een anonieme auteur een kritische analyse gegeven van Howells e-mail: in hoeverre kan hij zich op de academische vrijheid beroepen?

  4. […] met posters om zijn persoon­lijke overtuigingen uit te dragen. Zie ook op Onderwijsethiek.nl: 23/7/2010, 25/7/2010, 16/9/2011, […]