Zijn laatste boodschap

Het tentamen van het keuzevak Inleiding tot het Rooms-Katholicisme komt in zicht. Ik heb in deze cursus onder meer de Rooms-Katholieke zedenleer behandeld en in dat verband hebben we uitgebreid gediscussieerd over de aanvaardbaarheid of verwerpelijkheid van homoseksueel gedrag. Daarbij heb ik de utilitaristische benadering aangestipt, maar ik ben bang dat jullie die ethische stroming nog niet voldoende in het vizier hebben gekregen. Omdat één van de tentamenvragen over het utilitarisme gaat, stuur ik jullie deze e-mail om die benadering nog eens duidelijk uit te leggen:
Lees verder … (PDF)

4 reacties op “Zijn laatste boodschap”

  1. Op de Monastery Blog (4/8/2010) van de interreligieuze Universal Life Church wordt door een anonieme auteur een kritische analyse gegeven van Howells e-mail: in hoeverre kan hij zich op de academische vrijheid beroepen?