Zijn onze opleidingen studeerbaar? (II)

/

Onlangs heeft het ministerie kamervragen van de VVD-fractie beantwoord over de universitaire entreetoets Nederlands. Bij de VU moeten eerstejaarsstudenten in het kader van een van de propedeusevakken aan een bijspijkercursus Nederlands deelnemen: een practicum bestaande uit zes bijeenkomsten van twee uur. Het practicum wordt afgesloten met een toets om na te gaan hoever de deelnemers gekomen zijn. Voordat het practicum begint wordt een entreetoets afgenomen. Wie daarop een voldoende scoort, hoeft niet aan het practicum deel te nemen. Dat is wat ik opmaak uit de ministeriƫle antwoorden. Maar volgens mij zou dat voor de VVD-fractie (of voor de SP?) aanleiding moeten zijn tot drie nadere kamervragen: worden de eerstejaarsstudenten niet overvraagd? Oftewel: zijn onze opleidingen studeerbaar?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.