Zomerscholen (III)

/

Zittenblijven is ouderwets en duur (VK 19/1/2015). Zo stelde staatsecretaris Dekker naar aanleiding van de rapportages van het Centraal Planbureau over dit onderwerp. Daarom steekt hij dit jaar opnieuw veel subsidiegeld in een Regeling Zomer­scholen (14/2/2015) om vertraagde middelbarescholieren in het tijdsbestek van vier weken bij te spijkeren. De uitkomsten van Gronings evaluatieonderzoek (november 2014) zijn zeer positief. Zie ook de website Zomerscholenvo.nl en de voorlich­tingspagina van Duo.nl. Maar onderzoeks­journaliste Ditty Eimers heeft deze ontwikkeling in een breder perspectief geplaatst (Trouw 18/2/2015). Er zijn namelijk middelbare scholen die hun curriculum flexibiliseren zodat vertraagde leerlingen in eigen tempo optimale voortgang kunnen boeken.
Zie ook: Zomerscholen (I) en (II); Tempodifferentiatie (I) en (II); Zittenblijven maar niet doubleren.

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/zomerscholen-iii/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

Eén reactie op “Zomerscholen (III)”

  1. OCW heeft een Kamerbrief over zittenblijven gepubliceerd, samen met een inspectierapport dienaangaande.