Zonder mobieltje (II)

/

Mijn mobieltje is afgepakt omdat ik tijdens de les zat te sms’en; mag dat zo maar? Dat is de vraag die de scholier ‘Veldmuis’ schuldbewust doch nieuwsgierig aan de orde stelt op het discussieforum Fok.nl (11/2/2009). Ja, dat mag, geven de meeste discussianten ten antwoord, althans als dat in de schoolregels is vastgelegd. Dat stand­punt wordt gedeeld door de juristen van de VO-raad, maar zij voegen eraan toe: de straf moet wel getoetst worden aan normen van proportionaliteit, doelmatigheid, noodzakelijkheid en zorgvuldigheid.
Maar nou de volgende vraag: mag de school het afgepakte mobieltje ook na het eind van de schooldag in bewaring blijven houden? Nee, zeggen de juristen van Gratis­adviseurs.nl, dat mag niet. Jammer genoeg lichten ze hun standpunt niet toe. In mijn vorige posting gaf ik twee argumenten: (a) het is een onmenselijke straf om een leer­ling buiten schooltijd het gebruik van z’n mobieltje te ontzeggen, even onmenselijk als de confisquering van z’n fiets, portemonnee, bril of sleutelbos; (b) in plaats van het corpus delicti gedurende enige dagen in beslag te nemen, heeft de school andere straf­maatregelen voorhanden die even effectief zijn (bv. strafregels schrijven).
De VO-raad neemt in dezen een genuanceerd standpunt in, gebaseerd op een advies dat is opgesteld door Van Doorne Advocaten: de zwaarte van de straf moet in een redelijke verhouding staan tot de ernst van de overtreding, mede gelet op het nadeel dat de leerling met die straf wordt aangedaan. De school moet dus wel ijzersterke argumenten aandragen, wil zij bij een klachtencommissie staande kunnen houden dat confisquering gedurende vijf of zeven dagen proportioneel is ten opzichte van de ernst van de overtreding.
De scholierenorganisatie LAKS stelt als eis dat de schoolleiding dergelijke school­regels in het Leerlingenstatuut opneemt, zodat de medezeggenschapsorganen van hun vetorecht gebruik kunnen maken. Ik denk evenwel dat LAKS bovendien als uitgangs­punt moet kiezen dat inbeslaggenomen mobieltjes aan het eind van de schooldag moeten worden teruggegeven. En in elk geval volgt uit het advies van Van Doorne Advocaten dat leerlingen (en hun ouders!) zich met hand en tand zouden moeten verzetten tegen schoolregels waarin bij voorbaat wordt aangekondigd dat over­treding ervan met meer­daagse inbeslagname gestraft wordt: door het instellen van zo’n minimumstrafmaat wordt de eis van proportionaliteit gefrustreerd.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Zonder mobieltje (II)”

 1. 1. Hier een forumdiscussie op Belgiumdigital.com (28/9/2006).
  2. Een probleem in de discussie over schoolregels betreffende het gebruik en bezit van mobieltjes is dat daarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende functies die een modern GSM-apparaat kan vervullen. Behalve als telefoonapparaat kan het mobieltje ook gebruikt worden als foto- en filmcamera, als bandrecorder en als opslag- en afspeelapparaat voor digitaal beeld- en geluidsmateriaal. In 2007 schreef Bamber Delver, directeur van de stichting De Kinderconsument, een artikel in Vives Magazine, dat vooral op die functies gericht is. Hij maakt aannemelijk dat men bij gebruik van die functies schade kan berokkenen aan medeleerlingen, aan leraren en aan de school.
  3. Het is dan verdedigbaar dat een leerling streng gestraft wordt, ook met meerdaagse confisquering van het apparaat, als hij of zij die functies (zonder uitdrukkelijke toestemming van de schoolleiding) op school gebruikt. Zelfs is het verdedigbaar dat men het bezit van een mobieltje met dergelijke functies verbiedt (tenzij opgeborgen in het kluisje van de betrokkene), maar het is de vraag of men overtreding van dat verbod in redelijkheid met meerdaagse confisquering kan bestraffen.

 2. In het Leerlingenstatuut 2006 van het Niftarlake College te Maarssen wordt aan de ouders een stem gegeven bij de bepaling van de strafmaat: ‘Telefoons mogen niet ingeschakeld zijn tijdens lessituaties. Indien een telefoon in de les afgaat, wordt deze ingenomen en aan de teamleider overhandigd. De telefoon wordt gedurende een week in de kluis op school bewaard, tenzij de ouders het toestel eerder willen komen halen. Er mag uitsluitend gebeld worden in de centrale entreehal of buiten.’

 3. Zonder mobieltje (III)…

  Op sommige scholen mogen leerlingen hun mobieltje niet gebruiken om beeld- en geluidsopnames te maken en vertonen. Is zo’n categorisch verbod nodig voor de sociale veiligheid op school, of kan men ook met genuanceerder regelgeving toe? Het Centru…

 4. Zonder mobieltje (IV)…

  Chyemera, zeventien jaar, is zijn mobieltje kwijt. Het is ingenomen door de school omdat hij tijdens de lesĀ even het schermpje raadpleegde om te kijken hoe laat het was. Hij had daarmee de schoolregels overtreden. De straf die daarop staat is dat hij …

 5. Weer zo’n hartekreet, nu op Scholieren.com (9/9/2010): Voor hoe lang mogen ze mijn mobieltje innemen? En tot welk uur mag de schooldag duren? En op Lerarenforum.be (17/9/2010): mogen ze mijn zoon een boete van 1 euro opleggen als hij zijn kluissleutel thuis heeft laten liggen en in verband daarmee vraagt of ze zijn kluisje met de reserve- of mastersleutel zouden willen openen?