Zonder mobieltje (III)

Op sommige scholen mogen leerlingen hun mobieltje niet gebruiken om beeld- en geluidsopnames te maken en vertonen. Is zo’n categorisch verbod nodig voor de sociale veiligheid op school, of kan men ook met genuanceerder regelgeving toe? Het Centrum School en Veiligheid citeert schoolregels van het Niftarlake College (anno 2007) waarin nader wordt uitgelegd wat wel en niet mag: (a) Geluids- en beeld­opnamen mogen op de terreinen van de school of tijdens school­activiteiten alleen met instemming van betrokkene(n) gemaakt worden. (b) Beeld- of geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen, mag niet worden ver­toond aan derden tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de school­leiding. (c) Overtreding hiervan kan tot verwijdering van school leiden. Welke argu­menten zou men kunnen aanvoeren ten gunste van deze genuanceerde school­regels?
Lees verder … (PDF)

2 reacties op “Zonder mobieltje (III)”

  1. Pingback: onderwijsethiek.nl