Zonder mobieltje (III)

/

Op sommige scholen mogen leerlingen hun mobieltje niet gebruiken om beeld- en geluidsopnames te maken en vertonen. Is zo’n categorisch verbod nodig voor de sociale veiligheid op school, of kan men ook met genuanceerder regelgeving toe? Het Centrum School en Veiligheid citeert schoolregels van het Niftarlake College (anno 2007) waarin nader wordt uitgelegd wat wel en niet mag: (a) Geluids- en beeld­opnamen mogen op de terreinen van de school of tijdens school­activiteiten alleen met instemming van betrokkene(n) gemaakt worden. (b) Beeld- of geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen, mag niet worden ver­toond aan derden tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de school­leiding. (c) Overtreding hiervan kan tot verwijdering van school leiden. Welke argu­menten zou men kunnen aanvoeren ten gunste van deze genuanceerde school­regels?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Zonder mobieltje (III)”

  1. Zonder mobieltje (IV)…

    Chyemera, zeventien jaar, is zijn mobieltje kwijt. Het is ingenomen door de school omdat hij tijdens de lesĀ even het schermpje raadpleegde om te kijken hoe laat het was. Hij had daarmee de schoolregels overtreden. De straf die daarop staat is dat hij …

  2. […] voorwaarde dat de beelden zoveel mogelijk geanonimiseerd worden)? Zie ook: Verboden te filmen (I); Zonder mobieltje (III); Persberichten der school (I, II, […]