Zonder mobieltje (IV)

/

Chyemera, zeventien jaar, is zijn mobieltje kwijt. Het is ingenomen door de school omdat hij tijdens de lesĀ even het schermpje raadpleegde om te kijken hoe laat het was. Hij had daarmee de schoolregels overtreden. De straf die daarop staat is dat hij ’t een week zonder telefoon en adresboek moet doen. Zijn vraag aan Rechtenforum (10/9/2009): is dat wettelijk toegestaan, dat ze zonder mijn toestemming een week lang mijn eigendom onder zich houden en mij zodoende ernstig duperen?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Zonder mobieltje (IV)”

  1. Als discussiant op Rechtenforum.nl heb ik twee argumentatielijnen beproefd. (a) Strijd met het gelijkheidsbeginsel (leeftijdsdiscriminatie) indien de 7×24 uur sanctie uitsluitend voor leerlingen en niet voor leraren geldt; (b) Strijd met het EVRM-grondrecht ‘ongestoord genot van eigendom tenzij de nationale wetgever dit grondrecht uitdrukkelijk beperkt heeft’. Beide lijnen worden door de rechtsgeleerde discussianten geblokkeerd met het tegenargument dat de school bevoegd is regels te stellen (tenzij de MR zijn instemming daaraan onthoudt) en dat de leerling zich door zijn (her-)inschrijving in deze school bij de clausules van dit toetredingscontract heeft neergelegd. Daarmee wordt dus gesuggereerd dat grondrechten overruled worden door zo’n lokaal aangegane verbintenis (ook al zouden alle leerlingvertegenwoordigers in de MR zich tegen zo’n schoolregel verzetten). In de discussie die zich in Vlaanderen ontsponnen heeft naar aanleiding van het Antwerps hoofddoekverbod worden vanuit diverse hoeken vraagtekens gezet bij deze overrulingsthese.

  2. Wederom een boze (vriend van een boze) scholier op Rechtenforum.nl (2/3/2010); bovendien waren ook haar medicijnen ingenomen.

  3. Op Goeievraag.nl (30/8/2012) wordt verwezen naar een (niet-bindende) uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (20/8/2008): dezelfde dag teruggeven. De VO-raad is blijkens het VO-Magazine 5:4 (februari 2011, p.19) van zijn eerdere genuanceerde standpunt teruggekomen; zijn vroegere link naar het standpunt van Van Doorne Advocaten werkt niet meer. [Mijn links naar vorige mijn blogberichten werken trouwens evenmin: in de URL’s ontbreekt .nl]