Zorgplicht

/

Kort geleden heeft de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs haar Jaarverslag 2006 uitgebracht. Eén van haar uitspraken is inmiddels in het nieuws gekomen. Het gaat om een klacht over het onveilige schoolklimaat op een MAVO- en VMBO-afdeling: een meisje raakt in de klauwen van loverboys, die zelfs bínnen de desbetreffende school opereren. De moeder doet al het mogelijke om haar dochter daartegen te beschermen, maar ze wordt onvoldoende door de school geïnformeerd over het spijbelgedrag van het meisje. De Commissie acht de klacht gegrond. Als ouders hun leerplichtige kinderen onder de hoede van de school plaatsen, mogen ze verwachten dat de school tijdens de schooluren de ouderlijke zorgplicht tot op zekere hoogte overneemt.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.