Zwakke MBO-opleidingen

/

Het MBO kent 11.000 bekostigde opleidingen. Hieronder waren per 1/2/2010 volgens de Onderwijsinspectie 44 opleidingen van onvoldoende kwaliteit. Hetzij omdat de examinering niet deugt, dan wel omdat het opleidingsrendement en de onderwijskwaliteit onvoldoende is. Dat is slechts 0,4%. Maar dat percentage is geflatteerd. In de eerste plaats worden opleidingen voorlopig van de zwarte lijst afgevoerd als het laatste kwaliteitsonderzoek meer dan vijftien maanden oud is. In de tweede plaats wordt bij verdachte opleidingen vooralsnog geen kwaliteitsonderzoek verricht als de inspectie voldoende vertrouwen in het zelfreinigend vermogen van de betrokkenen heeft. En in de derde plaats wordt de examenkwaliteit slechts steek­proefsgewijs onderzocht. Zo werden in 2007/2008 slechts 787 (bekostigde en niet-bekostigde) opleidingen op examenkwaliteit beoordeeld. Binnen deze at random samengestelde steekproef had 22% van de opleidingen een onvoldoende examen­kwaliteit. Het is dus theoretisch denkbaar dat op dit moment nog 2.000 MBO-opleidingen in het licht van de inspectiecriteria ondeugdelijke examens afnemen, waaronder opleidingen die bij deugdelijke examens meteen door de mand zouden vallen en op de zwarte lijst terecht zouden komen. Misschien zullen de uitkomsten van sectorbreed themaonderzoek naar de onderwijs- en examenkwaliteit in de nautische en luchtvaartsector (2009) en in de zorgsector (2010) nadere indicaties daaromtrent bieden.
Bronnen: Nieuwsbericht Onderwijsinspectie 1/2/2010;  Onderwijsverslag 2007/2008 (p.111 e.v.); Jaarwerkplannen 2009 (p.32) en 2010 (p.38).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Zwakke MBO-opleidingen”

  1. De lerarenvakbond AOb heeft vandaag haar verlanglijstje voor het MBO gepresenteerd: de Top 10 voor top MBO.
    Deze week (NRC 8/2/2010) bracht ook de voorzitter van Beter Onderwijs Nederland een korte, voorlopige versie van een Deltaplan voor het onderwijs uit. De definitieve versie verschijnt eind februari.
    UPDATE: En de SP startte vandaag (13/2/2010) een petitie-actie tegen de wettelijke invoering van CGO met ingang van 2010 (inmiddels op instigatie van de Raad van State uitgesteld tot 2011).
    UPDATE: De definitieve versie van het BON-Deltaplan is gepubliceerd op 27/2/2010.

  2. Op 10/2/2010 heeft de staatssecretaris vragen beantwoord van de kamerleden Depla en Jasper van Dijk. Gisteravond volgde ik een groot deel van de TV-registratie van het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie met de staatssecretaris. Als ik de woorden van de staatssecretaris correct heb verstaan, zijn vorig jaar 225 opleidingen uit de steekproef Examenkwaliteit op het matje geroepen en komen de uitkomsten van de nieuwe steekproef medio 2010 beschikbaar.

  3. Jasper van Dijk (SP) doet op de BON-site (14/2/2010) verslag van zijn inbreng in het Algemeen Overleg van de vorige week.