• Actualiteiten

 • Actuele HO-periodieken

 • Actuele onderwijsblogs

 • Diversiteit en discriminatie

 • Ethiek

  • De Ethiek-vezamelgids is een Nederlandse startpagina. Ethiek behoort tot de Filosofie (en Onderwijsethiek tot de Onderwijsfilosofie). Onderwijsethiek behoort tot de (Praktische) Ethiek, en (evenals de Onderwijsfilosofie) tot de interdisciplinaire Onderwijskunde.
  • Ethics.be is een Vlaamse startpagina.
  • Het Canadese Ethicsweb.
  • Het Netwerk Bedrijfsethiek houdt zich met bedrijfsethiek bezig, maar ook wel met de organisatie-ethiek van nonprofit-organisaties. In ‘professionele organisaties’ zijn zowel de organisatie-ethiek als de beroepsethiek een voedingsbron voor het handelen van de professionals.
  • Onderwijsfilosofie.nl
 • Koepelorganisaties

  • Association of American Colleges and Universities: de combinatie van VSNU en HBO-raad in de USA.
  • De LVGS is het landelijke verband van gereformeerde schoolverenigingen.
  • De MBO-raad is de Nederlandse brancheorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
  • De Nederlandse Katholieke Schoolraad wil bijdragen aan de versterking van de beroepsethiek van leraren.
  • De PO-raad is de Nederlandse vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs.
  • De VGS is de belangenbehartiger van het christelijk-reformatorisch onderwijs.
  • De VO-raad is de Nederlandse vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.
  • De VOO, Vereniging voor Openbaar Onderwijs
  • De VSNU is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse universiteiten. Via de rubriek ‘Publicaties’ kom je ook bij ethische onderwerpen terecht.
  • De WEC-raad behartigt de belangen van het speciaal onderwijs.
  • ISBO: Islamitische Scholen Besturen Organisatie.
  • Ouders & Onderwijs, landelijke ouderorganisatie
  • Vereniging Hogescholen (voorheen hbo-raad) is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen.
  • VERUS: vereniging voor katholiek en christelijk ondewijs
  • VO-Magazine voor voortgezet onderwijs
  • VOS-ABB is de Nederlandse vereniging van schoolbesturen in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
 • Kwaliteitszorg

  • De Onderwijsinspectie houdt namens de Nederlandse rijksoverheid toezicht op het onderwijs en doet ook onderzoek om de vinger aan de pols te houden.
  • ECBO: Expertisecentrum Beroepsonderwijs
  • Het LICA (Landelijk expertisecentrum aansluiting HBO) richt zich op de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs.
  • NVAO: de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie voor het hoger onderwijs.
 • Leerling- en studentbegeleiding

  • De LVSA is een platform van en voor studieadviseurs werkzaam aan universiteiten.
  • De NVS-NVL is de Nederlandse vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleiders.
  • Leerlingbegeleiding: een startpagina.
 • Leraarsopleidingen en -competenties

 • Leraren- en docentensites

 • Onderwijsbeleid: denktanks

 • Onderwijsliteratuur zoeken

  • Darenet.nl ontsluit de onderzoeksoutput (waaronder proefschriften) van alle Nederlandse universiteiten.
  • De AERA-site is een aanrader als je gratis toegankelijke Engelstalige online onderwijstijdschriften wilt raadplegen.
  • De British Education Index is een Britse databank; biedt ook EducatiOn-Line.
  • De Educator’s Reference Desk is een startpagina om literatuursearches te doen, onder andere in ERIC.
  • De HBO-Kennisbank ontsluit publicaties van HBO-docenten en -lectoren en de scripties van studenten.
  • ERIC is een elektronische databank voor literatuursearches.
  • Fetchbook is een handige site om nieuwe en tweedehands boeken te zoeken in het Angelsaksische taalgebied, ook op onderwerp.
  • Marant Tijdschriftenplein: inhoudsopgaven van actuele onderwijstijdschriften.
  • Onderwijstermenlijst van de Nederlandse Taalunie: uitleg van Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse onderwijstermen en -acroniemen.
  • Onderzoekberoepsonderwijs.nl: onderzoekspublicaties over het beroepsonderwijs.
  • Picarta is de centrale catalogus van de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken; via (je lenerspas van) een wetenschappelijke bibliotheek kun je deze raadplegen, evenals vele andere elektronische databanken.
  • Worldcat: een internationale digitale bibliotheekcatalogus.
 • Onderwijsrecht

 • Professionele beroepsethiek

 • Scholieren- en studentensites

  • Beoordeel mijn leraar: voor leerlingen van het V.O. en MBO.
  • De ASVA is een Amsterdamse studentenorganisatie; zie onder meer haar rubriek ‘Onderzoek’.
  • De jongerenorganisatie JOB behartigt de belangen van studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs.
  • ISO is een landelijke organisatie die de belangen van studenten behartigt.
  • LAKS is een landelijke organisatie die de belangen van scholieren behartigt.
  • Leerlingen.com heeft een forum over het onderwerp ‘School’
  • LSvB is de Landelijke Studentenvakbond, een zusterorganisatie van het ISO.
  • OCO: OnderwijsConsumentenOrganisatie, gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam.
  • Vlaamse Scholieren Koepel: platform van leerlingenraden.
  • Vlaamse Vereniging van Studenten is de koepel van lokale studentenraden in het Vlaamse hoger onderwijs.
 • Tijdschriften

 • Toetsing en examinering

 • Xtra: links2links